ราคาค่าบริการ

 ราคาแต่งหน้าเจ้าสาว

แต่งหน้าทำผมเจ้าสาวในกรุงเทพ รอบละ 10,000 บาท / 2 รอบเช้า-เย็น 20,000 บาท

แต่งหน้าทำผมเจ้าสาวต่างจังหวัด รอบละ 13,000 บาท / 2 รอบเช้า-เย็น 25,000 บาท

     ** สำหรับแต่งหน้า ตจว. ไม่รวมค่าเดินทางและที่พักค่ะ **แต่งหน้า-ทำผมรับปริญญา 

  - 1 คน ราคา 3000 บาท

  - 2 คน ราคาคนละ 2500 บาท

                                                 - 3 คน ราคาคนละ 2000 บาท

                                                - 4 คน ราคาคนละ 1800 บาท

                                                - 5 คนขึ้นไป ราคาคนละ 1600 บาท

                                             ** สำหรับ ตจว. สอบถามราคาได้เลยค่ะ **

 


 

                                                แต่งหน้าไปงานต่างๆ 

                                                 - 1 คน ราคา 3500 บาท

                                                 - 2 คน ราคาคนละ 3000 บาท

                                                 - 3 คน ราคาคนละ 2500 บาท

                                                 - 4 คน ราคาคนละ 2000 บาท

                                                 - 5 คนขึ้นไป ราคาคนละ 1800 บาท

                                              ** สำหรับ ตจว. สอบถามราคาได้เลยค่ะ **

  


                                                          แต่งหน้าถ่าย Prewedding

                                             แต่งหน้าถ่าย Prewedding ในกรุงเทพวันละ 6500 บาท

                                             แต่งหน้าถ่าย Prewedding ต่างจังหวัดวันละ 7000 บาท

                                                 สำหรับแต่งหน้าในงานอื่นๆ สอบถามได้เลยค่ะ 

                                            *** เงินมัดจำในการแต่งหน้าไม่สามารถคืนได้ในทุกกรณีค่ะ ***

Visitors: 94,514